MRFIX - Baiki fon dan laptop

Jenis RAM yang ada di pasaran

Bacaan 4 minit

Random Access Memory (RAM) adalah salah satu komponen penting dalam komputer dan laptop. RAM berfungsi untuk menyimpan data ketika komputer digunakan. Maklumat yang tersimpan dalam memori jenis RAM ini akan hilang apabila bekalan kuasa ke PC atau laptop dimatikan atau hilang.

Terdapat pelbagai jenis RAM yang digunakan dalam banyak peranti elektronik. Antaranya adalah DRAM, SDRAM, RDRAM, SRAM, EDORAM, FPM RAM, FLASH RAM, SDR RAM, DDR RAM dan GDDR RAM. Fungsi dari semua RAM ini sebenarnya sama sahaja, yang berbezanya cuma kemampuan, kecepatan dan kapasiti setiap jenis RAM.

DRAM (Dynamic Random Access Memory)

DRAM
DRAM

Dynamic Random Access Memory (DRAM) adalah jenis RAM yang biasa digunakan untuk data atau kod program yang dijalankan oleh prosesor komputer. Ia membolehkan anda menyimpan setiap bit data dalam kapasitor yang berasingan pada litar bersepadu tertentu.

Sel simpanan DRAM bersifat dinamik, bermakna ia perlu di ‘refreshed’ dan diberi caj elektronik baru setiap beberapa milisaat. Kalau tidak, maklumat yang tersimpan berkemungkinan akan hilang.

Setiap bit data atau kod program DRAM biasanya diatur dalam konfigurasi sel penyimpanan persegi panjang yang terdiri daripada kapasitor dan transistor.

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)

SDRAM
SDRAM

Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM) merupakan salah satu jenis RAM yang memiliki kelajuan tertinggi diantara semua RAM. RAM jenis ini di synchronized dengan bus CPU dan mampu berjalan sekitar 100 MHz – 133 MHz.

Ia mempunyai masa akses antara 25 dan 10 ns (nanosecond), dan ia berada di modul DIMM (dual in-line memory module) 168 kenalan.

SDRAM menyimpan data melalui kapasitor yang menggunakan IC (Integrated Circuits). Salah satu sisinya mempunyai terminations, yang dapat dimasukkan ke dalam slot individu untuk memori motherboard. Slot yang sesuai iaitu DIMM/SDRAM dengan kapasiti mulai 16MB sampai 1GB.

RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory)

RD RAM
RD RAM

Rambus Dynamic Random Access Memory atau adalah sejenis RAM yang dibuat oleh Rambus dan dapat transfer data dengan kecepatan hingga 133 MHz, manakala RDRAM yang standard dapat melakukannya lebih dari 1 GHz.

RDRAM biasanya digunakan untuk memori video pada graphic card accelerator, memori cache, dan memori sistem di stesen kerja serta server performance tinggi.

Cip pada RAM jenis ini berfungsi secara selari, yang membolehkan anda mencapai kadar data 800 MHz atau 1.600 Mbps. Namun ia menghasilkan lebih banyak haba kerana disebabkan beroperasi pada kelajuan tinggi.

SRAM (Static Random Access Memory)

SRAM
SRAM

Static Random Access Memory (SRAM) adalah sejenis memori semikonduktor yang menyimpan data menggunakan kaedah statik. Ini bermaksud data tidak perlu dikemas kini secara dinamik seperti dalam memori DRAM.

Dalam RAM ini, data disimpan menggunakan sel memori 6 transistor. RAM statik kebanyakannya digunakan sebagai memori cache untuk pemproses (CPU). SRAM lebih fokus pada penglaplikasian yang lebih kecil seperti memori cache di dalam CPU. Ia juga mampu mengimbangkan kelajuan prosesor pada 500MHz.

EDO RAM (Extended Data Output RAM)

EDRAM
EDRAM

Extended Data Output atau EDO RAM adalah sejenis RAM dimana proses membaca dari memori pada mikroprosesor sangat pantas, seperti Intel Pentium. RAM EDO pada mulanya dioptimumkan untuk Pentium 66 MHz..

Ia diperkenalkan pada tahun 1994 dan mula menggantikan fast-page-mode DRAM pada tahun 1995 ketika Intel pertama kali memperkenalkan chipset 430FX yang menyokong EDO DRAM.

Ia membiarkan kitaran baru dimulakan sambil mengekalkan buffer output data dari kitaran sebelumnya yang aktif, membenarkan tahap pipelining (overlap in performance) yang meningkatkan prestasi.

FPM DRAM (Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory) 

FPM RAM
FPM RAM

Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory atau FPM DRAM adalah memori dinamik dengan fast-page-access yang memastikan performance lebih baik daripada DRAM konvensional.

Apa yang membezakannya dari generasi sebelumnya adalah sokongan alamat yang disingkat. Sekiranya sel yang diminta berada dalam baris yang sama dengan yang sebelumnya, alamatnya hanya akan ditentukan oleh nombor lajur dan nombor baris tidak diperlukan.

FPM DRAM adalah jenis DRAM yang standard digunakan dalam laptop/pc sebelum wujudnya bentuk-bentuk yang lebih baru. Page-mode DRAM pada dasarnya mengakses barisan RAM tanpa perlu reset semula barisan tersebut setiap masa.

Sekiranya anda ingin kami bantu untuk pemasangan RAM boleh kunjungi kedai-kedai kami di cawangan berhampiran dengan anda.