MRFIX - Baiki fon dan laptop

PERBEZAAN BLUETOOTH MOUSE DAN RADIO FREQUENCY MOUSE

Bacaan < 1 minit

Tetikus tanpa wayar mempunyai dua jenis iaitu Bluetooth mouse dan radio frequency mouse(RF mouse). Kedua-duanya mempunyai fungsi yang sama untuk menunjukkan arah di paparan monitor.Disini kami meletakkan beberapa perbezaan antara dua ini.

Cara penyambungan

 

 

Bluetooth mouse menggunakan Bluetooth yang berada pada laptop manakala RF mouse menggunakan doggle untuk melakukan penyambungan.

Persediaan untuk menghubungkan mouse

Mouse yang menggunakan RF datang melalui dogle pada port usb di laptop.Bluetooth mouse mempunyai pemancar untuk menghubungkan kepada laptop yang menggunakan Bluetooth.

Peralatan tambahan.

RF mouse mempunyai dogle untuk menghubungkan ke laptop manakala Bluetooth tidak mempunyai ciri tambahan.

Keserasian kepada peranti elektronik

Hampir semua peranti elektronik mempunyai sistem Bluetooth manakala mouse FR memerlukan port usb.