Windows 7 Pro x64 atau Windows 7 Pro x86 ?

Yang mana lebih baik ?

 

Kekeliruan diantara x86 dan x64 membuatkan pengguna seringkali mengambil jalan mudah (x) itu ialah sebagai bacaan bit . Relatifnya , sebagai pengguna yang cuba menaiktaraf sistem windows akan mengalami gejala dilema antara x86 dan x64 dan tertanya tanya apakah yang dimaksudkan dengan (x) dan mengambil jalan mudah dengan menganggapnya sebagai bit .

 

Sebenarnya, x86 bermaksud bit-32. Dan x64 bermaksud bit-64. Jadi kenapakah Windows menggunakan istilah (x) dan apakah maksud (x) sebenarnya? Sebenarnya x86 dibaca sebagai (x)86, iani bermaksud “architecture 8086”, sementara x64 pula bicara sebagai (x)64 iaini membawa maksud “architecture x86-64”.

Jadi apa beza antara x86 dan x64?

Secara ironinya, jika x86 bermaksud bit-32 dan x64 bermaksud bit-64 sudah tentu beza yang ketara adalah kadar sokongan yang akan diberikan kepada RAM. Dalam ertikata mudah, minima bit untuk menyokong RAM 4.0gb ke atas adalah dengan menggunakan “architecture x86-64” iaini x64 yang menyokong bit-64. Untuk memudahkan disertakan gambarajah tahap upaya RAM untuk windows 7 :

 

zzzz

 

Jadi, kenapa secara asasnya x86 hanya menyokong bawah 4.0gb RAM?
Ini adalah kerana fungsi “loaded-image” yang berpaksikan kepada jenis “architecture”.

Jika dianalisis, sebenarnya bacaan bit ni lebih berkadaran-terus dengan nilaian “virtual image” ataupun secara mudah untuk kegunaan kad grafik. Tetapi disebabkan koleksi “image” windows ini mudah didapati di “Segitiga Emas Piracy” maka bacaan bit kadang kala digunakan dalam mentafsirkan istilah operasi sistem bit16, bit-32 dan bit-64. Dan sehingga artikel ini ditulis, masih belum ada processor yang menyokong 86bit.

Bagi pengguna sistem operasi Windows 8 meskipun komputer langganan Windows 7 x64 belum naik taraf ke Windows 8 lagi.

 

zzzz

 

Ada sebarang pertanyaan mengenai laptop anda ? Boleh hubungi kami di :

  • +6018-9886531

Atau boleh datang ke kedai kami di :

  •  No 50 , Jalan 7/7A , 43650 , Bandar Baru Bangi , Selangor .