UPS nama panjangnya ialah uninterruptible power source.UPS adalah sebuah alat elektrik yang menyediakan kuasa kecemasan ketika berlaku ketiadaan elektrik.UPS mempunyai mempunyai bateri untuk menyimpan bekalan kuasa.UPS berbeza dengan sistem kuasa tambahan yang lain kerana ia akan memberikan perlindungan serta merta daripada ganguan ketiadaan elektrik.

UPS digunakan untuk melindungi perkakasan seperti komputer,laptop, modem dan lain lain peralatan elektrik.Sekiranya berlaku litar pintas UPS akan menyelamatkan laptop anda.Tidaklah laptop punya motherboard terbakar.Harga UPS tidaklah mahal seperti membaiki laptop anda

Jadinya gunalah UPS untuk memnyelamatkan barangan elektrik anda dirumah seperti laptop, pc, modem dan alat elektrik lain.Tidaklah anda perlu mengeluarkan duit yang banyak, serta data pada laptop anda akan selamat.